Skoči na glavno vsebino

VPIS V 1. RAZRED

II. osnova šola Celje vabi k vpisu v 1. razred za šolsko leto 2023/2024

Spoštovani starši bodočih prvošolcev,

vpis v 1. razred bo potekal v tednu od ponedeljka, 20. februarja 2023, do petka, 24. februarja 2023.

Starši obvezno vpišete otroka v osnovno šolo skladno z vabilom, ki ste ga prejeli s strani šole. Prosimo, da upoštevate termin, ki je zapisan na vabilu.

V skladu s 45. členom Zakona o osnovni šoli (UL RS 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12- ZUJF, 63/13)  je vpis obvezen za otroke, rojene leta 2017, zato pridite na vpis tudi v primeru, če razmišljate o odložitvi šolanja ali pa boste otroka prepisali na drugo šolo.

K vpisu prinesite na vpogled identifikacijski dokument otroka (osebno izkaznico ali potni list) in izpolnjen vprašalnik, ki je priložen vabilu.

Dostopnost