SAMOTESTIRANJE UČENCEV

Prostovoljno izvajanje testiranja s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja pouka sedaj izvajajo vsi učenci. Testiranje izvedejo v domačem okolju dvakrat tedensko. Učenci so po spremenjenem odloku upravičeni do 10 testov HAG za samotestiranje na mesec. Prilagamo >>> protokol samotestiranja s strani Ministrstva za zdravje.