Interesne dejavnosti

PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI

 

KROŽEK MENTOR RAZRED TERMIN
Računalniški Tomaž Končan 4. ponedeljek, 0. šolska ura
Računalniški Tomaž Končan 5. torek, 0. šolska ura
Angleški Katja Švegl Končan 4., 5. ponedeljek, 7.ura
Plesni Paulina Veronek 6., 7. ponedeljek, 6. ura (drugo polletje)
Hip-hop urice Urška Šket 1.-2. vsako drugo sredo 13.30-14.15
Hip-hop mix Urška Šket 3. – 4. vsako drugo sredo 14.15 -15.00
Plesni Urška Šket 5. ponedeljek, 13.30-14.15
Rdeči križ Alenka Pesjak, Mihaela Tacer 3. četrtek, 15.00- 17.00
OPZ (otroški pevski zbor) Andreja Vahen 4., 5. ponedeljek, 6. ura
MPZ (mladinski pevski zbor) Andreja Vahen 6.–9. pon. – čet., 7. ura
OPZ Paulina Veronek 2., 3. četrtek, 7. ura
Dramski krožek Mihaela Tacer 5. ponedeljek, 7. 30
Angleški pravljično-ustvarjalni Katja Petauer Vizjak 2. ponedeljek, 7. šolska ura
Likovni in digitalna fotografija Marlenka Drevenšek 6.–9. sreda, 0 šolska ura
Planinski Darja Schweiger, Zvonka Gominšek 4.–5. sobota
Matematični Marjana Robič 6. četrtek, 0. šolska ura
Catchball Sandra Rakuša 6.–8. torek, 0. šol. ura in petek 7. šol. ura
Umetnost kulinarike Nataša Brence 5., 6. sreda, 13.30-15.00
Mini v planini Natalija Jenko, Breda Stepan 2. sobota
Priprava na športna tekmovanja Palmira Ambrož, Borut Presečnik 6.–9. sreda, 7.30-8.15
Pravljično ustvarjalni krožek Katja Ožek 1.– 2. sreda, 15.15-16.00

 

Zunanji izvajalci:

KROŽEK MENTOR RAZRED
Karate (Shotokan) Branko Gabrovec − zunanji 4.–9.
TOP GIB − gimnastika Aljaž Igor Topolé in zunanji 1.–8.
KK Celje − dečki zunanji 7.−9.
KK Keleja − dečki Marko Zorko − zunanji 7.–9.
Rokometna šola Celje dečki in deklice zunanji 1.–5.
Ženski nogometni klub zunanji 1.– 7.
Šola futsala (mali nogomet) Pelikani zunanji 1.– 7.
ŽKK Athlete − deklice zunanji 1.–4.
Plezanje zunanji 1.–9.

Interesne dejavnosti se ob odsotnosti učitelja praviloma ne nadomeščajo. Določene dejavnosti je treba plačati, ker so povezane npr. z včlanitvijo v Planinsko zvezo Slovenije ali s stroški materiala, s katerim učenci ustvarjajo, praviloma pa so plačljivi vsi zunanji vaditelji. Vse dejavnosti predstavljajo nadstandardno dejavnost, ki je prostovoljna.

konec