Poklicna orientacija

 

Šolska svetovalna služba ima pomembno vlogo pri izbiri in načrtovanju izobraževalno-poklicne poti. Poklicna orientacija v osnovni šoli se začenja s poklicnim informiranjem, nadaljuje s poklicnim svetovanjem in se konča s poklicno orientacijo devetošolca. V proces karierne orientacije so vključeni učenci, učitelji in starši.

Program poklicne orientacije, ki se izvaja na šoli, zajema:

 • informiranje;
 • organizacijo raznih ogledov srednjih šol, podjetij, ustanov … in udeležbo na delavnicah, ki jih izvajajo srednje šole;
 • zbiranje podatkov o učencih za potrebe poklicnega svetovanja;
 • izvedbo predavanj in delavnic za učence in starše;
 • individualno svetovanje za učence in starše;
 • pomoč pri izpolnjevanju prijavnic, preusmerjanju.

Za optimalno usmeritev je potrebno pridobiti čim več ustreznih informacij o možnostih vpisa na srednje šole, informacij o poklicih in politiki zaposlovanja ter štipendiranja.

V ta namen so pripravljene naslednje dejavnosti:

Poklicna orientacija v 8. razredu
Intenzivni proces poklicne orientacije se pričenja v 8. razredu osnovne šole. informiranje poteka v obliki predstavitev poklicev in srednjih šol ter vpisnega postopka (tekom razrednih ur ter v individualnih razgovorih z učenci – samoiniciativno s strani učencev).

Starši so v drugem ocenjevalnem obdobju vabljeni na roditeljski sestanek, kjer jih seznanimo z dejavniki, ki vplivajo na izbiro poklica ter z vlogo staršev pri tej pomembni otrokovi odločitvi.

Poklicna orientacija v 9. razredu

Čez celo leto Pomoč pri iskanju odgovorov na vprašanja v zvezi z nadaljnjo poklicno in izobraževalno potjo učenca (samoiniciativni obiski).

Izobešanje informacij na oglasno tablo.

Objavljanje informacij na spletni strani šole (zavihek VPIS V SŠ).

September Predstavitev pomembnih informacij o vpisu v srednje šole na 1. roditeljskem sestanku.
Oktober Testiranje s pomočjo interaktivnega računalniškega programa Kam in kako (izpis primernih poklicev).
November Individualni razgovori z učenci o poklicnih namerah
December
Januar Individualni razgovori z učenci in starši
Februar Informativna dneva na srednjih šolah:

petek, 15. 2. 2019 in

sobota, 16. 2. 2019

Marec Pregled e-Razpisa za vpis v srednje šole ter izpolnjevanje Prijav za vpis v 1. letnik srednje šole
April Individualno svetovanje ob morebitni spremembi programa in prenosu prijave
Maj Objava omejitve vpisa
Junij Vpis v srednje šole, seznanitev z možnostmi štipendiranja

 

Najpogostejše napake pri izbiri poklica

 • nepoznavanje poklicev premajhnega števila poklicev
 • enostransko poznavanje poti do poklicev
 • precenjevanje/podcenjevanje sposobnosti
 • želje in zahteve staršev, ki niso v skladu z otrokovimi sposobnostmi in nagnjenji
 • izbira po prijateljstvu
 • izbira po najbližji šoli
 • modni, “ugledni”, dobro plačani poklici

Merila v primeru omejitve vpisa

V primeru omejitve vpisa v posamezni srednji šoli se upoštevajo:

 • zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole (z učnim uspehom lahko kandidat dobi največ 175 točk);
 • za umetniške programe (umetniška gimnazija, fotografski tehnik,…) preizkus nadarjenosti;
 • za športne oddelke športni dosežki.

Pri poklicni orientaciji ter odločanju so vam lahko v pomoč naslednje spletne strani:

– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
– ZRSZ – Opisi poklicev
– eSvetovanje
– Dijaški.net
– Mojaizbira.si
– Filternet.si
– Kako pomagam otroku do izobrazbe in poklica?

 

informativa_2019 Že sedaj pa vas vabimo na sejem izobraževanja in poklicev Informativa, ki bo v petek in soboto, 25. in 26. januarja 2019, od 9. do 18. ure, na Gospodarskem razstavišču, v Ljubljani. Odlična uvodna postaja pri načrtovanju nadaljnjega izobraževanja ter poklicne in karierne poti. Program 11. Informative bo na voljo decembra 2018. Več informacij na: https://www.informativa.si/.

 

IZBERI DEFICITARNI POKLIC IN PRIDOBI ŠTIPENDIJO >>>

 

Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik srednjih šol za šolsko leto 2019/2020 >>>

 

jhfguzgh

_