Zaposleni

 IME IN PRIIMEK PODROČJE DELA GOVORILNE URE ELEKTRONSKA POŠTA
Igor TOPOLÉ, prof.
svetnik
ravnatelj, vzgojni načrt, mednarodna dejavnost po dogovoru igor.topole@slander.si
Sabina VIZJAK, prof.
svetnica
pomočnica ravnatelja, druga strokovna delavka v 1. a, vodja prehrane, urnik OPB po dogovoru sabina.vizjak@slander.si
Palmira AMBROŽ
svetovalka
ŠPO dekleta in fantja, NŠP, testiranje za ŠV karton (slofit), ŠD, preverjanje znanja plavanja, športna tekmovanja pon, 11.55-12.40 palmira.ambroz@slander.si
Nataša BRENCE, prof.
svetovalka
8. a, NI, GEO, N2N, nemška bralna značka, tekmovanje iz nemščine in geografije, Evropska vas sre, 10.15 – 11.00 natasa.brence@slander.si
Urška BRUNŠEK, prof. GOS,BIO, SPH, NPH, OPB sre, 12.45-13.30 ali po dogovoru urska.brunsek@slander.si
Jaka CAFUTA, prof. TJA pon, 11.05-11.50 jaka.cafuta@slander.si
Branka DEURIČ KODRUN, prof.
svetovalka
6. a, TJA, mediatorka, angl. bralna značka, šolski radio, angleško tekmovanje za 8. in 9. razred, Male sive celice sre, 11.05 – 11.50 branka.dkodrun@slander.si
mag. Marlenka DREVENŠEK, prof.
svetnica
LUM, JUV, OPB, skrb za likovno podobo šole petek 8.20 – 9.00 marlenka.drevensek@slander.si
Tanja DUKARIĆ, prof. 3.c čet, 11.05 – 11.50 tanja.dukaric@slander.si
Zvonka GOMINŠEK, prof.
mentorica
3. b, urejanje cvetja, humanitarna dejavnost,  planinski krožek tor, 11.55 – 12.40 zvonka.gominsek@slander.si
Maja GUČEK, univ.dipl.zgod.
mentorica
7.a, ZGO, DKE, OPB, po dogovoru maja.gucek@slander.si
Lucija HRASTNIK mag. prof. soc. ped. in mag. prof. raz. pouka OPB, DSP po dogovoru lucija.hrastnik@slander.si
Primož HUDI, prof. mentor 9. b, FIZ, TIT, tekmovanje iz fizike in astronomije, robotika, vodja naravoslovnega aktiva po dogovoru primoz.hudi@slander.si
Natalija JENKO, prof.
mentorica
2.b, mediatorka, vodja aktiva 1. triade sreda, 11.55 – 12.40 natalija.jenko@slander.si
Tomaž KONČAN, prof.
svetovalec
MAT, UBE, MME, ROM, računalniški krožek (4. – 6. r), urejanje spletne strani, tajnik NPZ,  raziskovalna dejavnost, prostovoljno delo, mednarodna dejavnost, urednik eAsistenta pon, 11.05–11.50 tomaz.koncan@slander.si
Alenka MUŽAR, prof.
svetnica
knjižničarka, DSP, večer branja, noč branja, dan branja, skupina za učenje, koordinatorica za izvedbo sobotne šole, Rastem s knjigo po dogovoru alenka.muzar@slander.si
Tjaša NEŽMAH,
univ. dipl. ped.
ŠSS, DSP, skupina za učenje, vpis prvošolcev, koordinacija dela z učenci s posebnimi potrebami in z nadarjenimi učenci, poklicno svetovanje, Pravila šolskega reda  po dogovoru tjasa.nezmah@slander.si
Barbara NOVAK, prof. OPB  po dogovoru barbara.novak@slander.si
Milena OSTROŽNIK, prof.
mentorica
TIT, NUM, LUM, OPB, evakuacijski načrt petek, od 11.05 do 11.50 ali po dogovoru milena.ostroznik@slander.si
Katja OŽEK, prof. OPB, ISP, DSP tujci, JUV, vodja strokovnega aktiva OPB po dogovoru katja.ozek@slander.si
Alenka PESJAK
mentorica
OPB, Rdeči križ, koordinator NMK po dogovoru alenka.pesjak@slander.si
Katja PETAUER VIZJAK, prof.
mentorica
1.a, N1A, TJA (2.a), administrator šolskega Facebook-a in eAsistenta sreda, od 7.25 do 8.10 ali po dogovoru katja.pvizjak@slander.si
Sara PLAHUTA, prof. raz. pouka OPB po dogovoru sara.plahuta@slander.si
Lidija POGAČNIK KODRUN, prof.
mentorica
6.b, SLO, bralna značka PS, gledališki krožek pet, 11.05 – 11.50 lidija.pkodrun@slander.si
Marjeta PRAH, prof.
mentorica
odsotnost
Borut PRESEČNIK, prof.
mentor
ŠPO fantje, IŠP, ŠZZ,
NŠP 4.r, ŠD, športna tekmovanja
torek, 11.55-12.40 borut.presecnik@slander.si
Liljana PREVOLNIK JAZBEC, prof.
svetovalka
SLJ, Cankarjevo tekmovanje,  mediatorka, vodja družboslovnega aktiva, skupina za učenje, šolski parlament, noč branja pon, 8.20-9.05 liljana.pjazbec@slander.si
Sandra RAKUŠA, prof.
svetovalka
5. a, Mladinski tisk, učbeniški sklad, kolesarski izpiti, Vesela šola pon, 11.05 – 11.50 sandra.rakusa@slander.si
Marjana ROBIČ
svetnica
8.b, MAT, matematična tekmovanja, skupina za učenje pon, 8.20 – 9.05 marjana.robic@slander.si
Natalija ROŽANSKI
svetovalka
ZGO, GEO, DKE, urnik, Vesela šola (7. do 9. r),  tekmovanje iz zgodovine po dogovoru natalija.rozanski@slander.si
Darja SCHWEIGER
mentorica
4. b, ekologija, urejanje cvetja, planinski krožek sre, 11.05 – 11.50 darja.schweiger@slander.si
Breda STEPAN
svetovalka
3. a, mediatorka, skupina za učenje, tekmovanje Mehurčki čet, 11.05-11.50 breda.stepan@slander.si
Urška ŠKET, mag. prof. raz. pouka 1.b, plesni krožek sre, od 7.25 do 8.10 ali po dogovoru urska.sket@slander.si
Katja ŠVEGL KONČAN, prof.
svetovalka
4. a, TJA (3.a, 4. in 5. razred), angleška bralna značka, Šolski parlament, angleški krožek 4.r, skupina za učenje sre, 11.05 – 11.50 katja.skoncan@slander.si
Mihaela TACER, prof.
mentorica
5. b, TJA (2.b, 3.b, 3.c), bralna značka RS, kolesarski izpiti, koordinator kulturnih dejavnosti čet, 10,15 – 11.00 mihaela.tacer@slander.si
Aljaž TOPOLE. prof. ŠPO – 4. in 5. razred, športni dnevi in tekmovanja, športni program Krpan po dogovoru aljaz.topole@slander.si
Andreja VAHEN, prof.
svetovalka
9. a, GUM, MPZ, OPZ (4. in 5. razred) pon, 10.15-11.00 andreja.vahen@slander.si
Paulina VERONEK, prof., mentorica 2.a, OPZ (2. in 3. razred) plesni krožek sre, 11.55-12.40 paulina.veronek@slander.si
Natalija VIŠNAR, prof.
svetovalka
7.b, BIO, KEM, NAR, naravoslovna tekmovanja pet, 8.20-9.05 natalija.visnar@slander.si
Nuša ZUPANC, prof. MAT tor, 11.05-11.50 nusa.zupanc@slander.si
Nika ŽGANK, dipl. vzg. in mag. prof. andr. druga strokovna delavka v 1.b, JUV, program Zlati sonček, po dogovoru nika.zgank@slander.si

 

Ostali zaposleni na šoli:

Maja KLEMENC, poslovna sekretarka
Darko KRIVEC, hišnik
Romana ZUPANC, kuharica
Jožica ČRETNIK, kuharica
Vili JAGARINEC, kuhar in snažilec
Kristjana VODEB, snažilka
Mateja ŠKORJA, snažilka
Helena BER, snažilka
Gordana PRODIĆ, snažilka
Marija RIHTER, snažilka
Miša LAMPRET, spremljevalka otroka s posebnimi potrebami
Dragica PERKOVIĆ, spremljevalka otroka s posebnimi potrebami
Matej ROTAR, informator (preko javnih del)
Majda KOS, informatorka (preko javnih del)
Maja JERIN, učna pomoč (preko javnih del)
Sašo ŠRAML, učna pomoč (preko javnih del)

 

Sodelavci iz drugih organizacij:

Mojca CESAR, specialna pedagoginja iz OŠ Glazija (DSP)
Klavdija ŠANCA, specialna pedagoginja z OŠ Glazija (DSP)
Tjaša TIRŠEK, socialna pedagoginja iz OŠ Glazija (DSP)
Barbara JOŠT, logopedinja iz OŠ Glazija
Linda MARIN, specialna pedagoginja iz I. osnovne šole Celje
Mojca KRIŽNIK, specialna pedagoginja iz OŠ Primož Trubar Laško (DSP)
Maja VOLK, specialna pedagoginja iz OŠ Glazija (DSP)
Sanja ROT, specialna pedagoginja iz OŠ Glazija (DSP)
Barbara SLATENŠEK, specialna pedagoginja iz Ekonomske šole Celje (DSP)

konec