Gradiva za učence

7.razred

PRAVOKOTNA PROJEKCIJA DODATNE VAJE >>> (objavil: Primož Hudi, 20. november 2018)

PRAVOKOTNA PROJEKCIJA DODATNE VAJE – REŠITVE >>> (objavil: Primož Hudi, 20. november 2018)

 

8.razred

IZOMETRIČNA PROJEKCIJA DODATNE VAJE >>> (objavil: Primož Hudi, 4. november 2018)

IZOMETRIČNA PROJEKCIJA DODATNE VAJE – REŠITVE >>> (objavil: Primož Hudi, 4. november 2018)

 

9.razred

SLUŠNI PRIMERI (druga polovica 20. stoletja) >>> (objavila: Andreja Vahen, 14. marec 2019)

 

___